Posts Tagged ‘Taxa de poluare’

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Sunday, January 15th, 2012

dosare 07 234x300 Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare ce se vor anexa la cererea de restituire sunt urmatoarele:

 1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia;
 2. copia cărţii de identitate a vehiculului;
 3. copia certificatului de înmatriculare.

Atentie ! – Aceste acte se depun în copii xerox dar trebuie sa aveti asupra Dvs. si originalele.

 În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii:

 1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule;
 2. cartea de identitate a vehiculului;
 3. certificatul de înmatriculare.

 

 • Cererea de restituire, însoţită de documentele mai sus mentionate, se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

 

Temei legal:

 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Recuperarea taxei de prima inmatriculare. Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine Normelor Europene.

Sunday, April 10th, 2011

taxa auto proces ww 150x150 Recuperarea taxei de prima inmatriculare. Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine Normelor Europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene: Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine normelor europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi – 07.04.2011, ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 si aplicata la prima inmatriculare a autovehiculelor in Romania este contrara dreptului Uniunii, prevederile sale netinand cont de vechimea masinii sau de tara lor de provenienta. Decizia Curtii se refera la prima varianta a OUG nr. 50/2008, actul normativ fiind ulterior modificat.

Taxa de prima înmatriculare încalca legislatia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea masinilor second-hand din alte state pe teritoriul României, se arata într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instante românesti.

În aceste condiții, reglementarea respectivă are ca efect descurajarea importului și punerii în circulație în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre. Or, chiar dacă dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să introducă impozite noi, acesta obligă fiecare stat membru să aleagă taxele aplicate autovehiculelor și să le stabilească regimul astfel încât acestea să nu aibă ca efect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naționale și descurajarea, în acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare.

În consecință, Curtea apreciază că dreptul Uniunii se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața națională.”

Nota:

Daca ai cumparat un autovehicul din UE si ai platit taxa de prima inmatriculare (taxa pe poluare), Statul Roman trebuie sa va returneze banii.

 

Temei juridic:

 • Cauza C‑402/09, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunalul Sibiu (România), prin decizia din 18 iunie 2009, primită de Curte la 16 octombrie 2009;
 • CJUE: Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor – Neutralitatea taxei între autovehiculele de ocazie importate și vehiculele similare aflate deja pe piața națională”