Posts Tagged ‘Suspendarea activitaţii unei firme’

Suspendarea temporara a activitaţii unei firme pe o perioada de pana la 3 ani.

Sunday, March 13th, 2011

ACTIVITATE SOCIETATE COMERCIALA 150x150 Suspendarea temporara a activitaţii unei firme pe o perioada de pana la 3 ani.

Documentele necesare pentru inregistrarea acestei menţiuni la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sunt:

  • Cerere de inregistrare; (original)
  • Hotararea adunarii generale a asociaţilor, acţionarilor, decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitaţii societatii comerciale; (original)
  • Anexa la hotararea adunarii generale a asociaţilor, acţionarilor, decizia asociatului unic – optiunea word count; (original)
  • Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocaţiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitaţile legale; (original)
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Atentie!

Hotararea A.G.A (adunarea generala a asociaţilor) sau decizia asociatului unic de suspendare temporara trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de fond si forma in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale;

De asemenea, Hotararea A.G.A sau decizia asociatului unic de suspendare temporara va conţine durata pe care se face suspendarea. (maxim 3 ani)