Posts Tagged ‘Sancţiune disciplinara’

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

Tuesday, March 15th, 2011

Sanctiuni pe care le poate aplica angajatorul 150x150 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.