Posts Tagged ‘Preaviz’

Demisia. Modificarea termenului de preaviz.

Thursday, April 14th, 2011

DEMISIA 011 Demisia. Modificarea termenului de preaviz.

Conform art. 79 din Codul Muncii demisia este definita astfel:

 • actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

Legea nr. 40/2011 prin care se modifica Codul Muncii aduce unele schimbari acestui articol si anume:

 • Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului;
 • Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă;
 • Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile;
 • Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie (actualul cod prevede un termen de 15 zile);
 • Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere (actualul cod prevede un termen de 30 zile).

Ce nu s-a modificat:

 • Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia;
 • Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele;
 • În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător;
 • Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv;
 • Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă;

Atentie!

Conform prevederilor legale, Noul Cod al Muncii va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Dintr-un calcul estimativ reiese ca noul Cod al Muncii se va aplica in jurul datei de 1 Mai, chiar de Ziua muncii.

 

Temei juridic:

 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;