Posts Tagged ‘Notificare incetare contract de inchiriere’

Notificare incetare contract de inchiriere

Saturday, March 24th, 2012

INCETARE CONTRACT 02 Notificare incetare contract de inchiriere

Model de notificare incetare contract de inchiriere:

 

S.C. …………….. S.R.L.
Nr. ____/ ________

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

NOTIFICARE

 

Subscrisa S.C. …………. S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in _______, inregistrata la ORC sub nr. J___/___/____, cod fiscal __________, reprezentată legal de ______________, în calitate de locatar al spaţiului proprietatea S.C. ……………………. S.R.L. înscris în CF __________, nr. cadastral ______________, situat în _____________, în suprafaţă de _____________________ mp, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia de incetare (denuntare unilaterala) a Contractului de închiriere nr. __________________, începând cu data de _______________.

Prezenta constituie NOTIFICARE DE INCETARE si respecta prevederile art. _______ din Contract.

Vă rugăm să ne transmiteţi în scris confirmarea Dvs.

S.C. ………………………. S.R.L.
prin administrator

 

Atentie!

  • Incercati sa adaptati modelul de notificare mai sus prezentat in functie de situatia Dvs;
  • Acest model se poate folosi si in cazul in care partile sunt persoane fizice;
  • Trebuie sa tineti cont de termenul prevazut in contract privitor la reziliere/incetare.