Posts Tagged ‘Impozitul pe casa si masina pentru 2012’

Impozitul pe casa si masina pentru 2012. Termenul de plata!

Thursday, January 5th, 2012

money jar 150x150 Impozitul pe casa si masina pentru 2012. Termenul de plata!

Conform Codului fiscal, impozitele si taxele locale sunt:

  • impozitul pe cladiri si impozitul pe teren;
  • taxa asupra mijloacelor de transport;
  • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
  • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
  • impozitul pe spectacole;
  • taxa hoteliera;
  • taxe speciale;
  • alte taxe locale.
Atentie !
Termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate  de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2012, este 31.03.2012.

În cazul în care impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plăteşte integral până la primul termen de plată (31 martie).

Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul impozitului pe teren şi al impozitului pe mijloacele de transport.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se acordă o bonificaţie de:

10%, în cazul persoanelor fizice;

-   5%, în cazul persoanelor juridice.

Atentie !

Plata impozitelor şi a taxelor locale se poate face direct la Directia Generala Impozite si Taxe Locale (D.I.T.L.) din sectorul in care locuiti.