Posts Tagged ‘Decizie sanctiune disciplinara’

Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare emisa de angajator este nula daca nu cuprinde:

Tuesday, March 15th, 2011

Concediat 041 150x150 Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare emisa de angajator este nula daca nu cuprinde:

Decizia de aplicare a sanctiunii disciplinare emisa de angajator este nula daca nu cuprinde:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.