Posts Tagged ‘Concediat’

Contestarea deciziei Angajatorului

Tuesday, March 15th, 2011

Concediat2 Contestarea deciziei Angajatorului

Contestarea decizilor privind măsurile unilaterale de executare, modificarea, suspendarea sau încetarea a contractului de muncă, se face în termen de 30 de zile de la data la care cel interest (angajatul) a luat cunoştinţă de măsura dispusă;

  • Plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate şi restituirea unor sume care au format obiectul unor plăţi nedatorate pot fi cerute de salariaţi în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Atentie!

Pot fi contestate inclusiv deciziile de imputare sau angajamentele de plată a unor sume de bani,

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
  • Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.