Posts Tagged ‘Certificat de Inmatriculare’

Retinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Sunday, March 13th, 2011

06 Certificat de inmatriculare 150x150 Retinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

 Contravenţiile care atrag retinerea/retragerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului:

a. inspecţia tehnică periodică a expirat;

b. în autovehicul este instalat un dispozitiv antiradar;

c. autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasă şi sonoră, cu încălcarea prevederilor legale;

d. nerespectarea prevederilor referitoare la transportul produselor periculoase;

e. avarii existente la autovehicul nu au fost remediate în termen de 30 de zile de la data producerii avariei;

f. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele flourescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsă, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate;

g. sistemele de frânare sunt defecte;

h. mecanismul direcţiei prezintă uzuri peste limitele admise;

i. anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordonului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

j. zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

k. motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

l. elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

m.autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentă;

n. autovehiculul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale, afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de natură a conferi liberă trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice;

o. autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, lunetă ori geamuri laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior sau care împiedică ori diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

p. autovehicul prezintă scurgeri de carburant sau lubrifiant;

q. plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare altele decât cele omologate;

r. datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

s. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în condiţiile cuprinse în legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice. În acest caz se reţin şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare, care vor fi remise titularului certificatului de înmatriculare;

t. deţinătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civilă;

u. efectuarea transportului comercial de bunuri şi persoane cu autovehicule şi remorci care circulă în baza înmatriculării pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule de provenienţă străină pentru care nu au fost perfectate formalităţile vamale, precum şi circulaţia autovehiculelor care efectuează probe în vederea omologării, în afara judeţului sau municipiului Bucureşti, în raza căruia îşi are sediul titularul certificatului de înmatriculare pentru probe;

v. deţinătorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat în uz.

  • Certificatul de înmatriculare nu se reţine dacă conducătorul autovehiculului sau tramvaiului remediază pe loc deficienţele constatate, caz în care se aplică numai sancţiunea contravenţională.
  • În situaţiile prevăzute la literele b) – e), g), h), p), r), t) şi u), în locul certificatului de înmatriculare sau înregistrare se eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.
  • Certificatul de înmatriculare sau înregistrare se restituie deţinătorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost reţinut.
  • Când conducătorul este depistat în trafic conducând un vehicul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau înregistrare fără valabilitate sau cu valabilitate expirată, poliţistul aplică şi măsura reţinerii plăcuţelor cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, până la încetarea motivului pentru care documentul a fost retras.
  • În cazul în care măsura a fost dispusă pentru nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase, poliţistul ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat, reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.
  • În cazul conducerii unui vehicul cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, dacă sunt constatate de poliţie împreună cu specialiştii instituţiilor abilitate, se reţine şi permisul de conducere, dovada înlocuitoare fiind eliberată fără valabilitate.