Posts Tagged ‘Carte de muncă’

Cum îţi recuperezi cartea de muncă la încetarea contractului.

Sunday, March 13th, 2011

CARTE DE MUNCA 02 150x150 Cum îţi recuperezi cartea de muncă la încetarea contractului.

Cum îţi recuperezi cartea de muncă la încetarea contractului:

Carnetul de muncă este un act personal al titularului şi nu poate fi cedat sau înstrăinat, legea impunând angajatorului să întocmească, să păstreze, să completeze carnetul de muncă şi să-l înmâneze angajatului la încetarea contractului de muncă.

Trebuie subliniat faptul că problema restituirii carnetului de muncă se pune numai în cazul în care contractul individual de muncă a încetat într-una din modalităţile prevăzute de legislaţia muncii, numai în această situaţie angajatorul având obligaţia de a preda angajatului acest înscris

Pasii pe care trebuie sa îi urmati în situaţia în care angajatorul refuză să va restituie carnetul de muncă:

  • Întocmirea şi transmiterea unei notificări scrise către unitatea angajatoare în vederea restituirii carnetului de muncă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin intermediul unui avocat sau prin depunerea direct la angajator cu număr de înregistrare.
  • În situaţia în care angajatorul nu răspunde notificării de restituire a carnetului de muncă sau comunică în scris angajatului refuzul de a preda carnetul de muncă, angajatul se va adresa instanţei de judecată din raza teritorială a unităţii angajatoare, în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului sau a lipsei răspunsului.
  • Dacă angajatorul refuză restituirea carnetului de muncă sau nu răspunde notificării primite din partea angajatului, înainte de sesizarea instanţei de judecată, angajatul poate face şi o sesizare scrisă către Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.T.M.) de la sediul angajatorului care va proceda la sancţionarea contravenţională a unităţii angajatoare.

Atentie !

Refuzul angajatorului de a elibera carnetul de muncă la data încetării raporturilor contractuale de muncă constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. 2 lit. c) din Decretul nr. 92/1976, fiind sancţionată cu amendă contravenţională.