Posts Tagged ‘20 de zile’

Demisia. Modificarea termenului de preaviz.

Thursday, April 14th, 2011

DEMISIA 011 Demisia. Modificarea termenului de preaviz.

Conform art. 79 din Codul Muncii demisia este definita astfel:

 • actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

Legea nr. 40/2011 prin care se modifica Codul Muncii aduce unele schimbari acestui articol si anume:

 • Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului;
 • Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă;
 • Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile;
 • Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie (actualul cod prevede un termen de 15 zile);
 • Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere (actualul cod prevede un termen de 30 zile).

Ce nu s-a modificat:

 • Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia;
 • Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele;
 • În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător;
 • Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv;
 • Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă;

Atentie!

Conform prevederilor legale, Noul Cod al Muncii va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Dintr-un calcul estimativ reiese ca noul Cod al Muncii se va aplica in jurul datei de 1 Mai, chiar de Ziua muncii.

 

Temei juridic:

 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;