Archive for the ‘Drept Contraventional’ Category

Contestatie Amenda Rovinieta. Motive de anulare a procesului verbal de contraventie.

Saturday, March 10th, 2012

ROVINIETA 012 Contestatie Amenda Rovinieta. Motive de anulare a procesului verbal de contraventie.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data  comunicării acestuia.

 

MOTIVE DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE:

 

1. Prescriptia amenzii:

 • C.N.A.D.N.R. are la dispozitie 6 luni sa intocmesca procesul verbal (adica sa va aplice sanctiunea) si inca o luna sa va comunice procesul verbal de amenda.

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:

“Art. 13 – (1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.”

“Art. 14 – (1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.”

 

2. Nulitatea Procesului Verbal de Contraventie pentru lipsa semnaturii agentului constatator:

 • Art. 17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:

“Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.

Legea 455/2001 privind semnatura electronica spune, pe scurt, ca “inscrisul in forma electronica este destinat pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic”.

 • Ori, procesele verbale de contraventie se primesc pe hârtie şi nu “printr-un program informatic”.

 

3. Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.

 • Conform continutului oricarui proces verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale.

Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002 – privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale.

S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinietei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinietă valabilă.

Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie” pe care o constată.

În concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinietă valabilă, poate fi amendat contravenţional de cateva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit!

Or, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.

 • Având în vedere argumentele expuse, consideram ca trebuie anulat procesul verbal de contraventie.

 

Legislatie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OuG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul din 04/10/2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Legea 455/2001 privind semnatura electronica;
 • Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
 • Ordonanta nr. 15/2002 – privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale.

 

Prelungirea Dovezii de Circulatie

Friday, January 13th, 2012

DEMISIA 05 Prelungirea Dovezii de Circulatie

Prelungirea dreptului de circulaţie, în cazul săvârşirii unor infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, se face din 30 în 30 de zile în baza unui document eliberat de procurorul care efectuează urmărirea penală sau de cel care exercită supravegherea cercetarii penale, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecatoreşti.

Atentie !

 • Pentru prelungirea dovezii de circulatie trebuie sa sa indepliniti anumite proceduri inainte de implinirea termenului de 30 de zile.

Astfel, se va formula o noua cerere (model pe care il gasiti mai jos) prin care se va solutiona prelungirea dovezii de circulatie urmand sa se mentioneze in cuprinsul acesteia printre altele si momentul de la care vor fi calculate urmatoarele 30 de zile.

Cererea va fi depusa la Parchetul de pe langa Judecatoria in circumscriptia careia s-a savarsit fapta personal de catre invinuit ori prin intermediul unui avocat (printr-o imputernicire avocatiala);

Alaturi de cererea de prelungire a dovezii de circulatie se vor mai depune urmatoarele documente:

 1. actul de identitate al invinuitului (copie xerox);
 2. dovada de circulatie emisa pe numele invinuitului (copie xerox) – cu mentiunea ca aceasta va fi depusa fata/verso in momentul in care, cel putin o singura data a fost prelungita dovada pentru o perioada de 30 de zile.

Atentie !

 • La momentul depunerii acestor inscrisuri, invinuitul (sau dupa  caz: avocatul imputernicit) va avea asupra lui si originalul dovezii de circulatie, intrucat de cele mai multe ori va este solicitat;

Ulterior depunerii cererii mentionate mai sus, va va fi eliberata o rezolutie de catre procuror, acesta admitand cererea de prelungire a dovezii de circulatie.

Cu aceasta rezolutie a procurorului (exista si cazul in care procurorul trimite aceasta rezolutie direct catre Brigada politiei rutiere), va trebui sa va prezentati la sediul Brigazii Politiei Rutiere din Logofat Udriste 9-15, sector 3, biroul nr. 5 – “Prelungire Dovezi”, unde vi se va scrie pe dovada noua data pana la care aveti dreptul sa circulati pe drumurile publice aplicandu-se totodata stampila acestei institutii.

 

Model de cerere formulata catre procuror pentru prelungirea dovezii de circulatie:

Domnule prim procuror,

Subsemnatul ………, CNP …….. , fiul lui ……. si …., nascut la data de ……. … in ………., domiciliat in ……………….., in temeiul art.111 din OUG 192/2002, va rog sa dispuneti prelungirea dreptului de circulatie pe o perioada de 30 de zile.

Mentionez faptul ca sunt cercetat in dosarul nr …………….. al Parchetului pe langa ………… pentru savarsirea infractiunii(lor) de …….. ……

Fac precizarea ca organele de politie mi-au retinut permisul de conducere, seria ………. , nr………., eliberandu-mi dovada inlocuitoarea a acestuia, seria ……, nr……

Va multumesc.

Data:                                                                                                                                                                                                               Semnatura

 

Temei legal:

 • art. 111 alin 6 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • art. 216 alin 3 si 4 Cod Penal;
 • art. 219 alin 2 Cod Procedura Penala;
 • art. 5 indice 2 Cod Procedura Penala cu referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 742 din 24.06.2008 publicata in MOf. nr. 570 din 29.07.2008.

 

Motive de anulare a procesului-verbal de contraventie

Wednesday, January 11th, 2012

Semnul Intrebarii Motive de anulare a procesului verbal de contraventie

Motivele de anulare a procesului-verbal de contraventie prezentate ma jos, sunt selectate din hotarari judecatoresti (jurisprudenta):

 • neprezentarea probei radar in instanta;
 • politistul nu mentioneaza distanta de indicatorul care interzice oprirea/stationarea si nu mentioneaza numarul casei in fata careia a fost oprita masina;
 • politistul nu mentioneaza unde a stat autovehicolul, era sau nu pe partea carosabila, adica era sau nu sub incidenta indicatorului care interzice oprirea/stationarea;
 • mentionarea mincinoasa a numarul casei si a distantei fata de indicatorul care interzice oprirea/stationarea;
 • necorelarea intre distanta de la indicatorul care interzice oprirea/stationarea si numarul casei in fata careia era oprita masina;
 • nementionarea motivelor care au dus la intocmirea unui proces verbal care nu contine datele cerute de lege;
 • nu sunt mentionate obiectiunile contravenientului;
 • lipsa semnaturii agentului constator;
 • lipsa mentiunilor cu privire la numele si functia agentului constatator;
 • nerespectarea formei cerute de lege a formularului pe care s-a facut PVB;
 • stabilirea amenzii contraventionale in suma totala, fara sa indice sanctiunea aplicata pentru fiecare din contraventile stabilite;
 • politistul nu este specializat si/sau nu are dispozitie din partea Inspectoratului General al Politiei Romane de a exercita controlul respectarii normelor de circulatie rutiera si de a aplica masurile legale in cazul in care exista incalcari ale normelor privind circulatia pe drumurile publice;
 • contravenientul nu era de fata si nu putea sa faca obiectiuni;
 • pozitionarea agentului de circulatie si/sau a masinii de politie intr-o zona cu vizibilitate redusa.

 

Legislatie:
 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

 

S-a modificat legea “lui Mitica” privind combaterea violentei in sport! Huliganii pot fi condamnati si la 5 ani de puscarie!

Friday, January 6th, 2012

FOTBAL 150x150 S a modificat legea lui Mitica privind combaterea violentei in sport! Huliganii pot fi condamnati si la 5 ani de puscarie!

Prin modificarea si completarea Legii 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive s-au inasprit pedepsele pentru recidivistii la violenta pe stadioane.

Textul legislativ stabileste, intre altele, ca:

 • patrunderea sau incercarea de patrundere fara drept, prin orice mijloace, pe suprafata de joc constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la un an si masura interzicerii accesului la competitiile sportive pe o perioada de la un an la 2 ani.

Daca intrarea pe suprafata de joc este insotita sau urmata de acte de agresiune sau violenta fizica, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 2 ani si masura interzicerii accesului la competitiile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani.

 

 • confectionarea, detinerea, incercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice alta operatiune fara drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, in incinta arenei sportive, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani.

 

Ce obligatii ai dupa achitarea amenzilor de circulatie!

Thursday, January 5th, 2012

Intrebari frecvente despre admiterea la facultate Universitatea Bucuresti 22436 150x150 Ce obligatii ai dupa achitarea amenzilor de circulatie!

Dupa efectuarea platii (achitarea amenzii de circulatie), in termen de 15 zile (art. 28, alin. 2 din O.G. 2/2001), trebuie:

 • predata o copie de pe chitanta de plata a amenzii agentului constatator;

       sau

 • trimisa prin posta unitatii de politie din care agentul de circulatie face parte.

Atentie !  – institutia (unitatea de politie) este mentionata in antetul procesului-verbal de contraventie.

Pentru Bucuresti, documentul se va trimite pe adresa Brigazii Rutiere, cu sediul in Bucuresti, Str. Logofat Udriste nr. 11-15, sector 3.

Legislatie:
Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

Unde se pot achita amenzile de circulatie!

Thursday, January 5th, 2012

35 2525868 150x150 Unde se pot achita amenzile de circulatie!

Amenzile de circulatie se pot plati:

 

 • la Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC SA;
 • la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul, sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei;
 • la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
 • online, pe www.ghiseul.ro – functionalitate disponibila doar locuitorilor din sectoarele 2 si 6 din Bucuresti, precum si celor din Zalau, Pitesti si Targu Mures (MCSI precizeaza in 2011 ca Ghiseul.ro urmeaza a fi extins in cat mai multe administratii locale, urmand ca in 2012 acestea sa fie acoperite in totalitate).

 

Noul Cod Rutier vine cu sanctiuni drastice!

Wednesday, December 28th, 2011

Politist 150x150 Noul Cod Rutier vine cu sanctiuni drastice!

Cele mai importante prevederi de modificare a Codului Rutier sunt:

 • Şoferii care vor circula pe contrasens şi care vor depăşi viteza legală cu peste 60 de km/h ar putea primi până la 100 de puncte amendă;
 • Un punct de penalizare este echivalentul a 10% din salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie 2012, odată cu creşterea salariului minim de la 670 la 700 de lei, o amenda ar putea ajunge şi la 7.000 de lei;
 • Soferi care  produc accidente vor fi obligaţi să meargă la doctor;
 • Mărirea amenzilor si sunt înăsprirea drastica a sancţiunilor aplicate şoferilor certaţi cu legea:
 1. Suspendarea permisului auto pentru 90 de zile şi se poate aplica de la nouă la 20 de puncte-amendă pentru depăşirea cu 51 – 60 km/h a vitezei maxime admise;
 2. Aceeaşi sancţiune riscă şi cei care conduc o maşină neînmatriculată, care depăşesc nereguamentar, care conduc vehiculul cu defecţiuni periculoase, care depăşesc o coloană de vehicule oprite la trecerea la nivel cu calea ferată şi care circulă pe autostradă, pe spaţiul interzis care separă sensurile de mers sau pe banda de urgenţă;
 3. Suspendarea dreptului de a conduce un autovehicul pentru 120 de zile şi aplicarea de la 21 la 100 puncte-amendă pentru conducerea sub influenţa alcoolului.
 • Reducerea valorii alcoolemiei permise de la 0, 80 în sânge, la 0,50, asta însemnând că valoarea alcoolemiei preliminare, la etilotest, va scădea de la 0,40 g/l în aerul expirat, la 0,25;
 • Mărirea perioadei de supendare a permisului de la 90, la 120 de zile, deci pentru patru luni;
 • “Nu se mai reduce perioada de supendare” – În cazul consumului de alcool, când este contravenţie; la nerespectarea semnelor la calea ferată; dacă viteza este depăşită cu mai mult de 60 de kilometrim la oră; s-a propus reţinerea permisului pentru 120 de zile;

 • Examen pentru a putea conduce un moped, acesta intrând în categoria autovehiculelor.;

 • Vor fi trasi la răspundere cei care împrumută maşină unui şofer obosit sau aflat sub influenţa alcoolului;
 • Anunţarea în termen de trei zile a faptului ca s-a înstrăinat autovehiculul:

  Atentie pentru fostul proprietar!In cazul vânzării, fostul proprietar are obligaţia de a notifica în scris înstrăinarea maşinii în termen de trei zile. Notificarea înstrăinării se face prin declaraţie pe propria răspundere şi transmiterea unei copii a actului de proprietate din care să rezulte datele de identificare ale noului proprietar. În caz contrar, fostul proprietar riscă o sancţiune de la 9 la 20 de puncte-amendă.

  Atentie pentru noul proprietar!  -  În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 15 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate, autoritatea competentă va suspenda înmatricularea vehiculului. De asemenea noul proprietar este sancţionat, în acest caz, cu nouă până la 20 de puncte-amendă.

             Atentie ! – In aceste cazuri se suspendă înmatricularea vehiculului.

 • In cazul în care un sofer a condus o maşină a cărei înmatriculare a fost supendată, poate primi între 21 şi 100 de puncteamendă şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile;

 • Reprezentanţii Poliţiei Rutiere pot cere şoferilor efectuarea verificării medicale ori testarea psihologică în anumite condiţii:

 1. la sesizarea medicului de familie sau a altei unităţi medicale;
 2. atunci când a fost depistat conducând un autovehicul în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a fost cercetat pentru producerea unui accident soldat cu vătămarea corporală gravă sau decesul uneia sau mai multor persoane;
 3. atunci când a fost sancţionat din nou pentru conducerea agresivă a unui vehicul într-un interval de doi ani;
 4. atunci când a depăşit cu mai mult de 60 km/h viteza maxim admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul. În cazul în care s-a stabilit că persoana este inaptă medical sau psihologic pentru a conduce, medicii trebuie să anunţe imediat Poliţia Rutieră. În baza notificării medicilor, se dispune suspendarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie până la încetarea motivelor pentru care s-a luat o astfel de măsură.
 • Cu privire la obţinerea permisului de conducere, propunerile sunt:
 1. Rezultatul examinării la proba teoretică şi practică pentru obţinerea permisului de conducere să se consemneaze distinct pentru fiecare probă în parte, prin calificativul admis sau respins, după caz;
 2. Rezultatul examinării la proba teoretică, consemnat prin calificativul admis, rămâne valabil pentru o perioadă de 12 luni de la data la care persoana a absolvit cursurile şcolii de conducători auto şi/sau tramvaie autorizate;
 3. Persoana declarată respinsă în urma examinării la proba practică de conducere a maşinii, dacă deţine calificativul admis la proba teoretică, în termenul de valabilitate, se poate programa la un nou examen fără susţinerea unui nou test la proba teoretică. Trebuie să facă dovada efectuării unui număr de cel puţin şase ore de conducere practică la o şcoală autorizată.
 • Cel care nu a luat traseul şi nu se prezintă, într-un an, la un nou examen, este declarat respins şi trebuie să facă, din nou, şcoala de şoferi;
 • Cu referire la modul în care poţi împrumuta autoturismul altui sofer, prevederile care îi vizează pe proprietarii de maşini sunt:
 1. să comunice Poliţiei Rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
 2. să verifice dacă persoana căreia îi încredinţează vehiculul are permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul;
 3. vehiculul încredinţat pentru a fi condus să fie înmatriculat sau înregistrat, după caz;
 4. să nu încredinţeze vehiculul dacă are cunoştinţă că acesta are defecţiuni la sistemele care concură la siguranţa circulaţiei rutiere;
 5. să nu încredinţeze vehiculul unei persoane aflată într-o vădită stare de oboseală, ori care se află sub influenţa alcoolului.
 • Şoferii care nu predau permisul de conducere la timp riscă majorarea suspendării acestuia:
 1. în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal prin care a fost aplicată şi sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule;
 2. în termenul notificat de Poliţia Rutieră, în cazul cumulului de puncte de penalizare;
 3. în termenul notificat de Poliţia Rutieră prin care s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o faptă săvârşită şi sancţionată într-un alt stat;
 4. în 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care a fost respinsă plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
 5. în cazul în care, într-un interval de şase luni de la data expirării ultimei perioade de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, se dispune o nouă suspendare;
 6. titularul permisului de conducere nu s-a prezentat pentru susţinerea testului de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie sau nu l-a promovat.
 • Introducerea noţiunii de “comportament agresiv” si definirea acesteia: “efectuarea în mod voluntar a unor manevre excesive în timpul conducerii, de către un conducător de autovehicul, prin care acesta periclitează siguranţa circulaţiei”.
Constituie “comportament agresiv“:
 1. deplasarea succesivă, neregulamentară, de pe o bandă de circulaţie pe alta, pentru depăşirea maşinilor (trei sau patru puncte amendă şi suspendarea permisului pe 30 de zile);
 2. efectuarea manevrei de întoarcere prin folosirea sistemului de frânare;
 3. pornirea de pe loc prin demararea excesivă a autovehiculului;
 4. agresarea conducătorului unui vehicul prin apropierea excesivă din spate sau din lateral;
 5. folosirea abuzivă a semnalelor sonore sau luminoase (se aplică două sau trei puncte amendă şi două puncte de penalizare, iar dacă a avut loc un accident, soldat cu pagube, se aplică de la şase la opt punce amendă şi suspendarea permisului pentru 60 de zile);
 6. conducerea unui moped sau a unei motociclete pe o roată;
 7. obstrucţionarea circulaţiei maşinilor care vin din spate;
 8. frânarea bruscă a vehiculului;
 9. mersul înapoi la intimidare;
Atentie ! – Comportamentul agresiv la volan poate duce la suspendarea permisului pentru 30 sau 60 de zile;
Conform unui proiect de modificare a Codului Rutier aflat inca in stadiu de avizare la Comisia Juridica a Senatului.


Contestarea Procesului Verbal de Contraventie primit de Microbisti.

Monday, October 17th, 2011

SUPORTERI FOTBAL 02 150x150 Contestarea Procesului Verbal de Contraventie primit de Microbisti.

 • Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a masurii complementare de interzicere a accesului la meciurile de fotbal, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Inmanare: data intocmirii si respectiv a semnarii procesului verbal de contraventie de catre contravenient;

Comunicare: in cazul in care se refuza semnarea procesului verbal de contraventie, Jandarmeria Romana sau alte organe abilitate  îl va trimite prin posta, cu confirmare de primire, la domiciliul contravenientului sau prin agent.

 • Contestatia (plangerea) formulata impotriva procesului verbal de contraventie se depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
 • In momentul inregistrarii contestatiei (plangerii) in 3 (trei) exemplare, se formeaza un dosar ce va primi un numar de inregistrare cu indicativul specific fiecarei instante.
 • In cazul aplicarii sancţiunii masurii complementare de interzicere a accesului la meciurile de fotbal, este necesara introducerea ca si capat de cerere a suspendarii “INTERZICERII ACCESULUI LA MECIURILE DE FOTBAL PE O PERIOADA DE 1 AN “ prin incheiere de sedinta.
 • Este necesara obtinerea de la judecatorie: – a unui document numit Certificat de Grefa ce reprezinta de fapt dovada existentei dosarului prin care se contesta Procesul Verbal de Contraventie;
 • Certificatul de grefa, cartea de identitate (copie xerox) si incheierea de sedinta prin care instanta a suspendat interdictia, act ce trebuie legalizat tot  in cadrul judecatoriei , se vor depune la sediul Jandarmeriei Romane pentru a se opera in baza de date;

 Atentie!

Daca in momentul inregistrarii contestatiei veti primi un termen mai lung aveti posibilitatea sa formulati: CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA. La redactarea acesteia trebuie sa tineti cont urmatoarele prevederile  Ordonanţei nr. 2/2001:

 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.

Legislatie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Contestarea Procesului Verbal de Contraventie – Auto.

Saturday, March 19th, 2011

Politie 02 150x150 Contestarea Procesului Verbal de Contraventie  Auto.

 • Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Inmanare: data intocmirii si respectiv a semnarii procesului verbal de contraventie de catre contravenient;

Comunicare: in cazul in care se refuza semnarea procesului verbal de contraventie, Brigazii Politiei Rutiere îl va trimite prin posta, cu confirmare de primire, la domiciliul contravenientului.

 • Contestatia (plangerea) formulata impotriva procesului verbal de contraventie se depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
 • In momentul inregistrarii contestatiei (plangerii) se formeaza un dosar ce va primi un numar de inregistrare cu indicativul specific fiecarei instante.
 • In cazul aplicarii sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru cel putin 30 de zile, este necesara obtinerea de la judecatorie de un document numit Certificat de Grefa.

 • Cu ajutorul certificatului de grefa, a cartii de identitate (original si copie xerox), a dovezii de circulatie (original) puteti sa va ridicati permisul de conducere de la sediul Brigazii Politiei Rutiere;
 • In cazul in care ati pierdut dovada de circulatie pentru 15 zile, sunteti obligat sa dati o declaratie notariala pe propria raspundere in care sa se precizeze faptul ca ati pierdut dovada eliberata de agentul constatator.

 

 

Legislatie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OuG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul din 04/10/2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Retinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Sunday, March 13th, 2011

06 Certificat de inmatriculare 150x150 Retinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

 Contravenţiile care atrag retinerea/retragerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului:

a. inspecţia tehnică periodică a expirat;

b. în autovehicul este instalat un dispozitiv antiradar;

c. autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasă şi sonoră, cu încălcarea prevederilor legale;

d. nerespectarea prevederilor referitoare la transportul produselor periculoase;

e. avarii existente la autovehicul nu au fost remediate în termen de 30 de zile de la data producerii avariei;

f. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele flourescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsă, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate;

g. sistemele de frânare sunt defecte;

h. mecanismul direcţiei prezintă uzuri peste limitele admise;

i. anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordonului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

j. zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

k. motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

l. elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

m.autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentă;

n. autovehiculul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale, afişe, reclame publicitare sau înscrisuri de natură a conferi liberă trecere, acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice;

o. autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, lunetă ori geamuri laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior sau care împiedică ori diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

p. autovehicul prezintă scurgeri de carburant sau lubrifiant;

q. plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare altele decât cele omologate;

r. datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

s. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în condiţiile cuprinse în legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice. În acest caz se reţin şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare, care vor fi remise titularului certificatului de înmatriculare;

t. deţinătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civilă;

u. efectuarea transportului comercial de bunuri şi persoane cu autovehicule şi remorci care circulă în baza înmatriculării pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule de provenienţă străină pentru care nu au fost perfectate formalităţile vamale, precum şi circulaţia autovehiculelor care efectuează probe în vederea omologării, în afara judeţului sau municipiului Bucureşti, în raza căruia îşi are sediul titularul certificatului de înmatriculare pentru probe;

v. deţinătorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat în uz.

 • Certificatul de înmatriculare nu se reţine dacă conducătorul autovehiculului sau tramvaiului remediază pe loc deficienţele constatate, caz în care se aplică numai sancţiunea contravenţională.
 • În situaţiile prevăzute la literele b) – e), g), h), p), r), t) şi u), în locul certificatului de înmatriculare sau înregistrare se eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.
 • Certificatul de înmatriculare sau înregistrare se restituie deţinătorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost reţinut.
 • Când conducătorul este depistat în trafic conducând un vehicul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau înregistrare fără valabilitate sau cu valabilitate expirată, poliţistul aplică şi măsura reţinerii plăcuţelor cu numerele de înmatriculare sau înregistrare, până la încetarea motivului pentru care documentul a fost retras.
 • În cazul în care măsura a fost dispusă pentru nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase, poliţistul ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat, reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.
 • În cazul conducerii unui vehicul cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, dacă sunt constatate de poliţie împreună cu specialiştii instituţiilor abilitate, se reţine şi permisul de conducere, dovada înlocuitoare fiind eliberată fără valabilitate.