Notificare incetare contract de inchiriere

INCETARE CONTRACT 02 Notificare incetare contract de inchiriere

Model de notificare incetare contract de inchiriere:

 

S.C. …………….. S.R.L.
Nr. ____/ ________

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

NOTIFICARE

 

Subscrisa S.C. …………. S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in _______, inregistrata la ORC sub nr. J___/___/____, cod fiscal __________, reprezentată legal de ______________, în calitate de locatar al spaţiului proprietatea S.C. ……………………. S.R.L. înscris în CF __________, nr. cadastral ______________, situat în _____________, în suprafaţă de _____________________ mp, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia de incetare (denuntare unilaterala) a Contractului de închiriere nr. __________________, începând cu data de _______________.

Prezenta constituie NOTIFICARE DE INCETARE si respecta prevederile art. _______ din Contract.

Vă rugăm să ne transmiteţi în scris confirmarea Dvs.

S.C. ………………………. S.R.L.
prin administrator

 

Atentie!

  • Incercati sa adaptati modelul de notificare mai sus prezentat in functie de situatia Dvs;
  • Acest model se poate folosi si in cazul in care partile sunt persoane fizice;
  • Trebuie sa tineti cont de termenul prevazut in contract privitor la reziliere/incetare.

 

Tags:

Leave a Reply