Sesizare/Reclamatie catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)

Telefon 11 Sesizare/Reclamatie catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)

In cazul in care aveti probleme cu Angajatorul privitor la raporturile de munca, (ex -  nu vi se achita drepturile salariale; nu vi se incheie un contract de munca; nu vi se respecta programul de munca; etc) puteti formula o sesizare/reclamatie catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), aceasta institutie fiind obligata de legislatia in vigoare sa efectueze un control cu scopul de a rezolva/finaliza sesizarea Dvs.

Astfel, conform ordonantei nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor trebuie sa prezentati:

  • Sesizarea;
  • Copie BI/CI

Sesizarile trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu datele de identificare ale petitionarului si adresa de domiciliu, conform  OG.27/2002:

  •  Art 7 din OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor: “Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza”
  • Art 10 alin 2 din OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de  solutionare a petitiilor:

(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleasi autoritati sau institutii  publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.

(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la celasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns

Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice raspunsul petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila, conform art. 8, alin(1), din OG 27/2002.

In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice pote prelungi termenul prevazut la art.8 cu cel mult 15 zile, conform art.9 din OG 27/2002.

 

  • Mai jos veti gasi modelul de sesizare redactat chiar de catre reprezentantii ITM:

 

SESIZARE

Subsemnatul(a)*______________________________________________ identificat(ã) cu buletin /carte de identitate seria_____nr.__________________________, CNP * [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__], vârsta ____ani, domiciliat(ã)* în jud.____________________loc._________________str._______________________ nr. ___ bl._______ sc._______ et.____ ap._______ angajat(ã)/fost(ã) angajat(ã) în perioada ________la S.C.* _________________________________________ S.R.L./S.A. cu sediul în loc. _______________ str.__________________ nr.____ bl._____ reprezentatã prin _______________________________; nr. de telefon la firmã _______________.

Punct de lucru situat în __________________________________________________________________________

Număr de telefon la care pot fi contactat(ă) pentru informaţii suplimentare __________________________________:

Prin prezenta vă relatez următoarele:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data: _____________

Semnãtura:_________________

* câmpurile marcate sunt obligatorii

 

  •  Sesizarile pot fi transmise catre ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca) prin:
  1. mandat postal;
  2. e-mail;
  3. fax;
  4. inregistrate chiar la sediul institutiei.

 

Atentie!:

* penru a descarca in format PDF accesati urmatorul link: http://www.itmilfov.ro/documente/formular_sesizare.pdf

 

Tags:

Leave a Reply