Cerere de Urgentare si Comunicare a Solutiei de catre Procuror

cerere 04 300x179 Cerere de Urgentare si Comunicare a Solutiei de catre Procuror

 

Model de cerere de urgentare si comunicare a solutiei de catre procuror in urma finalizarii cercetarilor in cadrul unui dosar penal:


PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA ……………………….

(Adresa parchetului)

Dosar Penal Nr. _________________

 

DOMNULE PRIM PROCUROR,


Subsemnatul, …………………………. domiciliat in ……………………, str……………………., nr. …………, sc. …….., ap. …….., identificat cu CI seria ……….. nr. …………………, CNP: …………………………….., eliberata la data de …………………….. de catre ……………………….. in calitate de invinuit în dosarul penal nr. ……………………………, in temeiul art. 275 si 277 din Cod Proc. penala. raportat la art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) si art. 20, 21 din Constituţia României, formulez:


CERERE DE URGENTARE SI COMUNICARE A SOLUTIEI

DIN DOSARUL PENAL NR. ______________


pentru urmatoarele motive:

 

În fapt:  (Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe invinuit sa ceara urgentarea,  justificand  si  argumentand  demersul )

Cunoscând realităţile cu care se confruntă organele de cercetare penala, consider ca prezenta cerere formulata  nu este absurda, acest dosar penal, tinand cont de circumstantele concrete ale cauzei raportate la comportamentul partilor, nu are o complexitate deosebita. Procedura de cercetare penala obliga administrarea de probe temeinice si indubitabile de o parte si de alta a partiilor ce fac obiectul cauzei, este adevarat ca toate aceste proceduri necesita timp, dar trebuie tinut cont de termenul rezonabil pe care il impune 6 din C.E.D.O. (Conventia Europeana a Drepturilor Omului);

Ca urmare a celor expuse mai sus vă rog să luaţi, în limitele atribuţiilor cu care sunteţi învestit, orice măsuri legale, pe care le consideraţi necesare, pentru ca solutia/rezolutia să fie motivată şi redactată in regim de urgenta.


În drept:
art. 20, 21 din Constituţia României; art. 6, primul paragraf, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale; art. 275 si 277 din Cod Proc. penala.

In dovedirea celor expuse mai sus anexez la prezenta cerere, urmatoarele inscrisuri:

  1. ………………………;
  2. ………………………;
  3. ………………………;

Cu stima.

 Data depunerii: ………………….                       Semnătura, …………………………..

 

DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECĂTORIA …………………………..

 

Leave a Reply