Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

dosare 07 234x300 Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare!

Actele necesare pentru restituirea Taxei de Poluare ce se vor anexa la cererea de restituire sunt urmatoarele:

  1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia;
  2. copia cărţii de identitate a vehiculului;
  3. copia certificatului de înmatriculare.

Atentie ! – Aceste acte se depun în copii xerox dar trebuie sa aveti asupra Dvs. si originalele.

 În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii:

  1. documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule;
  2. cartea de identitate a vehiculului;
  3. certificatul de înmatriculare.

 

  • Cererea de restituire, însoţită de documentele mai sus mentionate, se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.”

 

Temei legal:

  • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

 

Tags: , ,

Leave a Reply