Schimbarea sediului social – SRL!

infiintari societati 1 2401 Schimbarea sediului social  SRL!

Sediul social al unei firme poate fi mutat in acelasi judet sau in alt judet, printr-o solicitare adresata Registrului Comertului.

Actele necesare:
 1. Actul constitutiv actualizat (trebuie sa se mentioneze noul sediu);
 2. Hotararea AGA;
 3. Anexa la Hotararea AGA in care se va regasi contorul de cuvinte/word count;
 4. Certificat si adeverinta privind sediu social, obtinute de la Administratia Financiara;
 5. Certificatul de inregistrare in original (in urma mentiunii de schimbare a sediului social acesta ONRC va elibera un alt certificat);
 6. Documentul (contract comodat, contract inchiriere) care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu social, inregistrat la Administratia pe raza careia se afla acest imobil;
 7. Acordul comitetului executiv al asociatiei de proprietari, precum si a patru vecini (in cazul in care sediul social este intr-un bloc de locuinte (apartament);
 8. Cerere de inregistrare, in original (model tip pe care il gasiti la sediul ONRC sau pe site-ul: http://www.onrc.ro/romana/formulare_pj.php;
 9. Declaratia-tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
 • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate;
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Temei legal:

 • Legea nr. 31/1990 pentru societatile comerciale;
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului.

 

Leave a Reply