Schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state.

PERMIS DE CONDUCERE 300x224 Schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state.

Actele necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc:

a) originalul şi o copie xerox după actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinţă, carnet sau legitimaţie provizorie de identitate);

b) fişa deţinătorului permisului de conducere, care trebuie să poarte menţiunea “Apt conducător auto”;

c) certificatul medical pentru conducătorii auto;

d) avizul psihologic;

e) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;

f) permisul de conducere naţional şi traducerea legalizata a acestuia.

g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi, precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.

Atentie !

 • Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.

Iată lista ţărilor ai căror cetăţeni pot preschimba permisul national cu cel românesc, fără examinare:

1. Lista cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise:

 • Republica Africa de Sud _Republica Albania _Republica Armenia _Republica Austria _Republica Azerbaidjan_Uniunea Bahamas_Statul Bahrain_Republica Belarus _Regatul Belgiei_Republica Bosnia şi Herţegovina;
 • Republica Federativă a Braziliei_Republica Bulgaria _Republica Cote d’Ivoire _Republica Croaţia _Republica Cuba_Regatul Danemarcei_Republica Estonia_Republica Macedonia_Federaţia Rusă_Republica Finlanda;
 • Republica Franceză_Georgia_Republica Federală Germania_Republica Elenă_Republica Cooperatistă Guyana_Republica Ungară _Republica Islamică Iran_Statul Israel_Republica Italiană_Republica Kazahstan;
 • Statul Kuwait_Republica Letonia_Republica Liberia_Republica Lituania_Marele Ducat de Luxemburg_Regatul Maroc_Principatul Monaco_Statul Mongoliei_Republica Federală Nigeria_Regatul Norvegiei;
 • Republica Uzbekistan_Republica Islamică Pakistan_Republica Filipinelor_Republica Polonă_Republica Centrafricană_Republica Moldova_Republica Congo_Republica Cehă_Serenisima Republică San Marino_Republica Senegal;
 • Serbia_Republica Seychelles_Republica Slovacă_Republica Slovenia_Regatul Suediei_Confederaţia Elveţiană_Republica Tadjikistan_Republica Tunisiană_Republica Turkmenistan_Ucraina Republica Orientală a Uruguayului_Republica Zimbabwe;

2. LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise:

 • Canada_Republica Cipru_Republica Coreea_Republica Arabă Egipt_Regatul Haşemit al Iordaniei_Republica Irlanda_Republica Islanda_Japonia_Republica Libaneză_Republica Malta_Regatul Unit al Marii Britanii_Regatul Ţărilor de Jos (Olanda);
 • Republica Portugheză_Muntenegru_Republica Arabă Siriană_Regatul Spaniei_Statele Unite ale Americii_Republica Turcia_Republica Populară Chineză.

 

Tags:

2 Responses to “Schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state.”

 1. Maria says:

  BUna ziua,

  nu este nevoie de cazier judiciar?

  Multumesc!

 2. Admin says:

  Buna Ziua, se pare ca nu atat timp cat doriti schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc.

Leave a Reply