Schimbarea motorului unui autovehicul

tunning 05 300x198 Schimbarea motorului unui autovehicul

Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV, trebuie supuse omologării şi modificării CIV.

Conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 2132/2005, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere – RNTR 7- prin schimbarea motorului trebuie sa se mentina cel putin acelasi nivel al emisiilor poluante.

Pentru inlocuirea motorului unui autovehicul, este necesara prezentarea la Registrul Auto Român (R.A.R.) pentru modificariea cartii de identitate.

Daca veti monta un motor diferit, autovehiculul va fi reomologat, iar in cazul in care noul motor are performante mult diferite fata de cel initial (putere mai mare, configuratie diferita care presupune reamplasarea suportilor motorului, etc.) trebuie efectuate probe specifice in cadrul Laboratorului de Incercari pentru Securitate Rutiera al Registrului Auto Român (R.A.R.), inclusiv cele legate de stabilirea normei de poluare a vehiculului, in noua configuratie.

Pentru evitarea complicatiilor, va recomandam montarea unui motor identic cu cel anterior, adica unul care are acelasi cod motor cu cel mentionat in cartea de identitate, in acest caz Registrul Auto Român (R.A.R.) va verifica doar aspectele legate de fixarea noului motor, daca au fost pastrate elementele pentru reducerea poluarii (catalizator, etc.) si se realizeaza testul de poluare specific ITP-ului.

In cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele CEE/CE sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese şi materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislaţiei în vigoare.

Modificările mai sus menţionate pot fi efectuate numai de operatori economici (ateliere specializate) autorizaţi de RAR, conform legislaţiei în vigoare.

Modificarea unui vehicul este acceptată, iar Registrul Auto Român (R.A.R.) modifică datele înscrise în CIV numai dacă:

  1. evaluarea tehnică efectuată stabileşte că modificarea respectivă este compatibilă din punct de vedere tehnic cu caracteristicile constructive ale vehiculului;
  2. modificarea respectivă nu influenţează în mod negativ, în ceea ce priveşte siguranţa rutieră şi protecţia mediului, comportamentul sistemelor, componentelor sau unităţilor tehnice separate ale vehiculului;
  3. sunt respectate integral prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice aplicabile la omologare, în conformitate cu prezentele reglementări.
Actele necesare sunt:
  • actele motorului pe care doriti sa il montati pe autovehicul sau macar o declaratie notariala pe propria raspundere ca nu e furat;
  • actul de  identitate (CI/BI) al detinatorului vehiculului;
  • cerere de activitate Registrul Auto Român (R.A.R.) - cerere tip;
  • cartea de identitate al vehiculului;
  • adeverinta din partea atelierului autorizat care a efectuat inlocuirea motorului.

Atentie !

  • Registrul Auto Român (R.A.R.) modifică CIV/eliberează o nouă CIV numai la solicitarea deţinătorului înscris în CIV.

Legislatie !

  • Ordin nr. 2132 din 08/12/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7

 

Leave a Reply