Certificatul cu destinatie de sediu social

dosare 300x232 Certificatul cu destinatie de sediu social

 • Certificatul si Adeverinta  eliberate de Administratia Financiara, atesta ca la adresa respectiva, unde va fi sediul social al firmei in cauza, nu se suprapune un alt sediu social;
 • Acest certificat se obtine de la Administratia Financiara din sectorul unde va fi sediul social al firmei, prin depunerea unui dosar si a unor timbre fiscale.

Actele necesare pentru Obtinerea Certificatului/Adeverintei cu destinatie de sediu social:

 • cerere tip ce se gaseste la Administratia Financiara;
 • copie act identitate solicitant/ imputernicit;
 • copie imputernicire/procura;
 • copie contract de comodat sau inchiriere (4 exemplare);
 • copie documente care fac dovada titlului de proprietate;
 • adeverinta asociatie de locatari;
 • act constitutiv actualizat (original);
 • timbre fiscale in valoare de 4 lei.

Atentie !

 • In cazul unui apartament cu mai multe camere, se indica pe planul imobilului, camera care va fi folosita pentru sediul social;
 • Termenul de solutionare a dosarului este de 2 zile.

 

Tags:

Leave a Reply