Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre angajator!

ITM 02 150x150 Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre angajator!

Potrivit Hotararii nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul de evidenta a salariatilor la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării acestuia.

Aceasi hotarare mai precizeaza faptul ca angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente:

  • actele necesare angajării;
  • contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
  • acte de studii/certificate de calificare;
  • precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:

  a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

 b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal.

Atentie!

  • Acestei solicitari se va da curs  în termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii.

 

Nota!

  • Documentele vor fi eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.

 

Refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele enumerate mai sus, solicitate de către salariat, constituie contravenţie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac doar de ctre inspectorii de muncă.

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale.

Temei legal:

  • Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

 

Tags: , , , ,

One Response to “Adeverinta salariat. Eliberarea documentelor existente în dosarul personal al fiecarui angajat de catre angajator!”

  1. Va salut cu respect.Parerea mea este ca acest titlu Adeverinta salariat | Blog Juridic este foarte potrivit. Deja am luat acest link http://www.blog-juridic.ro/2011/07/12/eliberarea-documentelor-existente-in-dosarul-personal-a-fiecarui-angajat-de-catre-angajator l-am postat pe profilul me de twiter. Cred ca am gasit ceva semanator aici: http://www.toplevel-traduceri.ro.In orice caz m-am bucurat cand am vazut acest titlu.

Leave a Reply