Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

Sanctiuni pe care le poate aplica angajatorul 150x150 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Tags: ,

Leave a Reply