Sanctiunea disciplinara nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Concediat 031 150x150 Sanctiunea disciplinara nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Sanctiunea disciplinara nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Excepţie !: Avertismentul scris.

 

Cercetarea prealabila comporta mai multe etape:

1. Sesizarea angajatorului, a conducerii unitatii etc., ca acel salariat a savarsit o abatere disciplinara;

2. Dispozitia angajatorului de a se efectua cercetarea adresata comisiei special imputernicite de el;

3. Convocarea in scris a salariatului pentru efectuarea cercetarii;

  • Salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii;
  • Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile aratate mai sus, fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

4. Intrevederea, discutia dintre comisie si salariatul in cauza, cu asigurarea deptului la aparare;

  • În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
  • Salariatul poate fi reprezentant si de un avocat.

5. Finalizarea cercetarii printr-un referat, process verbal etc., care va fi inaintat angajatorului (conducerea societatii).

 

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Tags: ,

Leave a Reply