Suspendarea permisului auto.

PERMIS DE CONDUCERE 150x150 Suspendarea permisului auto.

Contravenţiile care atrag suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

a. conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, dacă este constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate;

b. conducerea vehiculului cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, dacă sunt constatate de poliţie împreună cu specialiştii instituţiilor abilitate;

c. depăşirea cu mai mult de 50 km/h, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii cu mijloace tehnice certificate;

d. nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată prevăzută cu bariere sau semibariere şi/sau cu lumini şi semnal sonor;

e. nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori ataşarea la o astfel de coloană;

f. neoprirea la semnalul regulamentar al poliţiştilor, în scopul sustragerii de la control, dacă a fost necesară urmărirea pentru oprire;

g. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depăşire, dacă prin aceasta s-a produs un accident;

h. neanunţarea şi/sau neprezentarea la unitatea de poliţie competentă, în 48 de ore de la implicarea intr-un accident, dacă a avut ca urmare pagube materiale;

i. când titularul a acumulat cel puţin 15 puncte de penalizare într-un an;

j. când titularul a acumulat cel puţin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare;

k. când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art.91 din Codul penal.

  • Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliţie şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă, pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia Europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr.126/1997.
  • Odată cu reţinerea permisului de conducere, titularului i se eliberează o dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute la literele a), b), e), f) si h), când acesta se eliberează fără drept de circulaţie.
  • Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o fapta săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă, cu valabilitate până la 15 zile‚ fără a depăşi, însă, termenul de valabilitate al primei dovezi.

 

Tags:

Leave a Reply