Divortul in fata Ofiterului de Stare Civila.

02 divort 025 150x150 Divortul in fata Ofiterului de Stare Civila.

Temei juridic:

 • Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;

 • Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila.

Ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Procedura divortului in fata Ofiterului de Stare Civila:

 • Cererea de divort se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.
 • La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila delegat solicita sotilor urmatoarele documente:

- certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si in copie;
- documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie.

 • In cererea de divort fiecare dintre soti declara pe propria raspundere ca:

- este de acord cu desfacerea casatoriei;
- nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati impreuna cu acesta;
- nu este pus sub interdictie;
- nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
- adresa ultimei locuinte comune;
- numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa il poarte dupa desfacerea casatoriei.

 • Ofiterul de stare civila delegat inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
 • La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, solicitand sotilor o declaratie in care isi mentin cererea privind desfacerea casatoriei.In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie de renuntare la cererea de divort.
 • Daca sotii nu se prezinta impreuna, dupa expirarea termenului de 30 de zile, dosarul de divort se claseaza.
 • Daca sunt intrunite conditiile de divort, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, care va fi inmanat fostilor soti intr-un termen maxim de 5 zile lucratoare.

Atentie!

Data eliberarii certificatului de divort constituie data la care este desfacuta casatoria.


 • La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In cazul cartilor de identitate provizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii privind desfacerea casatoriei, numarul de inregistrare al certificatului de divort,  mentiunea privind numele de familie al titularului, data pana la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.Certificatul de casatorie retinut la dosarul de divort se transmite spre anulare primariei emitente la data eliberarii certificatului de divort.
 • Certificatul de divort se intocmeste in 3 exemplare originale, din care doua se inmaneaza partilor pe baza de semnatura pe cererea de divort si in registrul de evidenta a certificatelor de divort, iar un exemplar ramane la dosarul de divort.

Respingerea cererii de divort:

 • In cazul in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, ofiterul de stare civila delegat intocmeste un referat prin care propune respingerea cererii de divort si emiterea unei dispozitii de respingere de catre primar.

 

Tags:

Leave a Reply