Divortul in fata Notarului Public.

04 divort 150x150 Divortul in fata Notarului Public.

Temei juridic:

 • Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;
 • Ordinul ministrului justitiei nr. 81/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.

 

Potrivit acestor prevederi, sotii se pot adresa ofiterului de stare civila sau notarului public daca sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Procedura divortului in fata Notarului Public:

 • Procedura divortului prin acordul sotilor este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor;

 • La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de competenta altui birou notarial, indruma partile sa se adreseze notarului public competent. Daca partile insista sa inregistreze cererea, notarul public va proceda la inregistrarea cererii si va pronunta o incheiere de respingere a acesteia;

 • Reprezentarea sotilor in cadrul procedurii notariale a divortului este interzisa;

 • Sotii se vor prezenta personal in fata notarului public pentru depunerea cererii de divort, precum si ulterior, in cadrul procedurii, pentru staruinta in cererea de divort si exprimarea consimtamantului liber si neviciat de desfacere a casatoriei;

 • Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea;

 • Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, precum si invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort;

 • Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora;

 • Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile romane in original si copie legalizata, copia legalizata urmand a fi anexata la cererea de divort. Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pana la eliberarea certificatului de divort;

 • Dupa ce efectueaza operatiunile de inregistrare a cererii, notarul public acorda sotilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii;

 • La expirarea acestui termen, notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, pronuntand admiterea sau respingerea cererii de divort;

Admiterea cererii de divort:

 • Daca sotii staruie in divort, isi exprima consimtamantul liber si neviciat si sunt indeplinite, cumulativ, si celelalte conditii legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, notarul public va emite incheierea de admitere a cererii de divort;
 • In baza incheierii de admitere a cererii de divort, notarul public elibereaza certificatul de divort, in care va consemna desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, in fata notarului public, precum si numele de familie pe care fostii soti le vor purta dupa divort.

Respingerea cererii de divort:

 • Notarul public emite o incheiere de respingere a cererii de divort in unul dintre urmatoarele cazuri, precum si in alte situatii in care nu sunt indeplinite, cumulativ, conditiile legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor:

- nu are competenta legala sa solutioneze cererea de divort;
- unul dintre soti este pus sub interdictie;
- unul dintre soti nu isi poate exprima consimtamantul liber si neviciat;
- la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti ambii soti, iar sotul prezent insista sa fie inregistrata cererea;
- unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal, in fata notarului public;
- sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de regulament;
- sotii nu se inteleg cu privire la numele de familie care urmeaza a fi purtat dupa divort de catre fiecare dintre ei;
- sotii nu prezinta, la depunerea cererii de divort, actul de casatorie in original;
- sotii au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
- unul dintre soti se prezinta in fata notarului public la termenul de 30 de zile acordat  si declara ca nu mai staruie in    cererea de divort;
- unul dintre soti nu mai staruie in cererea de divort intrucat nu s-a prezentat in fata notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat pentru a declara ca staruie in cererea de divort;
- cererea a ramas fara obiect intrucat casatoria dintre soti a fost desfacuta de catre o alta autoritate competenta;
- sotii se impaca;
- sotii isi retrag cererea de divort;
- inainte de finalizarea procedurii de divort unul dintre soti a decedat, casatoria incetand in acest mod.

Tags:

Leave a Reply